top of page

geweest | 16 juni 2021: De woningbouwopgave in het buitengebied?

20:00 - 21:30 uur | online lezing en debat |Brainport Eindhoven timmert stevig aan de weg. Al jaren groeit de economie er bovengemiddeld hard. Deze economische groei is een van de belangrijkste stimulansen voor de huidige hoog-dynamische ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Maar wat gebeurt er eigenlijk buiten de stad, in de dorpen en het buitengebied in de periferie? Voor welke ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen staat de regio en hoe worden deze aangepakt?


Anne Seghers, onderzoeker bij Ruimtevolk, schetst aan de hand van zeven thema’s de belangrijkste ruimtelijke trends en ontwikkelingen voor Oost-Brabant en kansrijke manieren om hiermee aan de slag te gaan. We gaan dieper in op de woonopgave. De provincie heeft becijfert dat voor 2030 er zo’n 120.000 woningen moeten worden gebouwd. Dat betekent een groei van de woningvoorraad van 11,7 procent in Zuidoost-Brabant. Deze opgave is zowel kwantitatief: zorgen voor voldoende woningen, als kwalitatief: zorgen voor passende woningen die aansluiten op de woonvraag.


De opgave in de grote steden, zoals Eindhoven en Helmond, is anders dan die in de dorpen. Juist hier in kleinere gemeenten zijn kiemen te vinden van innovatieve woonprojecten. Projecten die de woonopgave weten te koppelen aan maatschappelijke innovatie om de veerkracht van lokale gemeenschappen te versterken. Biedt dit aanknopingspunten waar ook de grotere steden van kunnen leren?


Deze vraag verkennen we aan de hand van twee innovatieve cases. In de eerste plaats bespreken we Optimus, de ontwikkeling van supergoed geïsoleerde, energieleverende en fabrieksmatig geproduceerde sociale huurwoning. Deze case wordt toegelicht door Nicky Kouwenberg van NBArchitecten. Daarnaast zoomen we in op project Kloostervelden in Sterksel. Bij deze ontwikkeling gaan de versterking en het behoud van de ruimtelijke en historische kwaliteiten van het voormalige kloosterterrein hand in hand met het vitaal houden van de lokale dorpsgemeenschap. Sandra Wigmans-Pustjens van SatijnPlus architecten presenteert deze case.

moderatie: Lisa Peters


praktisch

woe 16 juni 2021

20:00 - 21:30 uur

online lezing en debat

deelname is gratis


Aanmelden kan via deze link. Na aanmelding ontvang je een dag voor de lezing per mail de juiste link naar de zoombijeenkomst.


Dit programma wordt verzorgd door Architectuurcentrum Eindhoven.


Deze lezing is een onderdeel van de lezingenreeks over wonen in het buitengebied, dat van 19 mei t/m 16 juni georganiseerd wordt door Buitenkans. Buitenkans is het Brabants Kempens Architectuur Netwerk dat zich in zet voor een integrale aanpak voor regio-overstijgende ruimtelijke opgaven. Buitenkans biedt een platform voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in stad en land.


bottom of page