top of page

Over Buitenkans

Buitenkans is het Brabants Kempens Architectuur Netwerk dat zich inzet voor een integrale aanpak voor regio-overstijgende ruimtelijke opgaven. Buitenkans biedt een platform voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in stad en land.

Buitenkans is een initiatief van de architectuurcentra uit Brabant en Turnhout en filmfestival TIAFF. Aanleiding voor de samenwerking zijn de enorme ruimtelijke uitdagingen waar zowel de provincie Brabant als de Belgische Kempen voor staan. De energietransitie, de woningbouwopgave, de landbouwtransitie, de wateropgave, de afname van biodiversiteit en de verschraling van de kwaliteit van het landschap. Opgaven die de regionale context overstijgen en alleen in nauwe samenhang tussen stad en land opgelost kunnen worden. De initiatiefnemers bundelen de krachten om deze uitdagingen te agenderen.

 

Positieve impact

Buitenkans wil als onafhankelijk platform het debat voeren, mensen verbinden en in gesprek brengen over de kwaliteit van de omgeving. Een brug slaan tussen bestaande initiatieven, werelden en belangen. De toegevoegde waarde van de ontwerp- en verbeeldingskracht van architectuur krijgt een podium. Hiermee wil Buitenkans een positieve impact uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in Brabant en de Belgische Kempen.

 

 

 “In het zogenaamde buitengebied liggen de grote uitdagingen voor de toekomst. Tegelijkertijd kunnen duurzame oplossingen alleen gevonden worden als we die zoeken juist in de connectie met de steden” Anne van Kuijk, adviseur Omgevingskwaliteit - Provincie Noord-Brabant

 

“Want juist daar – in het buitengebied - bevindt zich het speelveld waar de grote hedendaagse vragen zich momenteel in alle hevigheid afspelen: klimaatadaptatie, afnemende biodiversiteit, energietransitie, verduurzaming van de voedselproductie en de toename van de distributiecentra. Allen vraagstukken die met elkaar gemeen hebben dat het ruimtelijke vragen zijn en daarmee dus ook ontwerpvragen zijn. Een Brabants-Kempens Architectuur Netwerk is een initiatief dat ook uitstekend aansluit bij de geest van de nieuwe omgevingswet, waarin lokale overheden omgevingskwaliteiten moeten beschrijven en beschermen.” Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, voorzitter College van Rijkadviseurs – Rijksoverheid

image00008.jpg

BRABANTS KEMPENS ARCHITECTUUR NETWERK

thumbnail.jpg

Wie we zijn

CAST Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. geeft vorm aan het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving van Tilburg en de regio. Deze uitwisselingen van opinies en inzichten organiseert CAST op verschillende manieren: in gesprekken, tentoonstellingen, excursies, opiniestukken of ontwerpateliers. Op die manier vergroot CAST de belangstelling voor de gebouwde omgeving en draagt bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Architectuurcentrum Eindhoven prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en ­landschap in Eindhoven en omgeving. Dat doen we door de organisatie van lezingen, stadsdebatten, filmpresentaties, tentoonstellingen workshops en de lancering van studieopdrachten. Daarnaast organiseert het centrum de Dag van de Architectuur en de Open Monumentendag.

Stichting BLASt is een open, onafhankelijk platform waar zowel professionals als andere belangstellenden met interesse voor landschap, architectuur en stedenbouw in en om Breda elkaar treffen. BLASt agendeert, discussieert, organiseert, initieert, inspireert, prikkelt en verbindt. BLASt doet dit door het organiseren van activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek, zoals lezingen, debatten, workshops, prijsvragen, tentoonstellingen en excursies. Daarbij wordt steeds gezocht naar verbinding met de stad en samenwerking met andere Bredase culturele partijen.

Het Bosch Architectuur Initiatief levert als non-profit organisatie een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving in en om ‘s-Hertogenbosch. Wij geloven namelijk dat het vergroten van inzicht in de vormgeving van onze leefomgeving, en het aangaan van de dialoog hierover, een positieve invloed hebben op de planvorming. Bij het BAI treffen publiek, professionals en beleidsmakers elkaar om informatie te delen, te discussiëren, samenwerkingsverbanden te vormen en natuurlijk ook om elkaar informeel te ontmoeten.

AR-TUR beoogt als platform voor architectuur, stedelijkheid en landschap een zo groot mogelijke impact op de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in de Belgische Kempen. We sluiten daarvoor zoveel mogelijk aan op actuele en toekomstige maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen en de regio. Vanuit de specifieke omgeving van een kleinere stad als Turnhout en haar landelijke omgeving gaat AR-TUR via culturele programma’s in gesprek met de inwoners, professionelen en maatschappelijke actoren betrokken bij ruimtelijke kwaliteit.

TIAFF of Tilburgs Architectuur Film Festival is een jaarlijks gehouden filmfestival dat films, shorts, animaties en documentaires vertoont over architectuur, stedelijke ontwikkeling, stedenbouw, landschapsarchitectuur en stadscultuur. Het festival is gericht op architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten die aandacht hebben voor stedelijke ontwikkelingen, zet in op een programma dat aansluit bij onderwijs en culturele instellingen en programmeert films die aansluiten bij lokale onderwerpen.

Schermafbeelding 2021-03-31 om 10.18.15.
Schermafbeelding 2021-04-15 om 13.43.57.
logo.png
AR-TUR-Logo staand zwart_RGB.png
tiaff-logo-big.png

Met dank aan

De realisatie van dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit
de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant en door advies van Kunstloc Brabant.

logo_impulsgelden_web_roodzwart-s1920x10
KUNSTLOC_BRABANT_LOGO_CMYK_ROOD.jpg
bottom of page