top of page

geweest | 19 mei 2021: Huisvesting van arbeidsmigranten

20.00 – 21.30 uur | online lezing en debat |In de provincie Brabant werken naar schatting meer dan 100.000 arbeidsmigranten. Deze arbeidsmigranten leveren een grote bijdrage aan de Brabantse economie. De meeste arbeidsmigranten werken en verblijven tijdelijk in onze provincie. Veelal doen zij werk voor laagopgeleiden bij logistieke, agrarische of voedselverwerkende bedrijven die plaats vinden in buiten de gebouwde kernen. De huisvesting van deze arbeidsmigranten leidt vaak tot conflict in kleinere woonkernen. Hier zorgen ze voor een relatief grotere verandering van de bewoningssamenstelling dan in de steden. De arbeidsmigranten en seizoensarbeiders wonen in kleine hotelachtige voorzieningen, of worden in zogenaamde shortstays gehuisvest.


Programma


Tijdens de eerste lezing van de programmareeks van Buitenkans​ gaan we in gesprek over de uitdagingen die komen kijken bij het huisvesten van arbeidsmigranten en seizoensarbeiders. KAW architecten begeleiden gemeentes, ontwikkelaars en uitzendorganisaties in de ruimtelijke vraagstukken rondom het plaatsen van de arbeidskrachten. Om tot een goede kwaliteit van de woningen te komen, is het van belang goed in gesprek te blijven met de omwonenden. Hoe zien de participatietrajecten eruit en waar lopen we tegenaan?


Uit fascinatie en noodzaak richtte enkele jaren geleden Ciel Gommers en Maximiliaan Royakkers het kunstproject “Seasonal Neighbours” op. Hierin brengen ze de ogenschijnlijk onzichtbare problemen van de seizoenarbeiders in beeld. Met een verplaatsbare interventie gaan zij in gesprek met arbeidsmigranten, hierdoor treden ze toe in de sociale structuur van de arbeiders. We gaan in gesprek over de sociale binding met de dorpen en de behoeften van de migranten.


Tot slot spreken we met wethouder (ruimte en wonen) van gemeente Dongen; Eline van Boxtel. Van buitenaf kunnen de uitdagingen voor een gemeente in het buitengebied klein ogen, maar is dat ook zo? Hoeveel draagkracht is er voor politieke besluitvorming omtrent dit thema? Ook kijken we naar de bredere context en de invloed van grote stedelijke industrie- en bedrijventerreinen op een dorpsgemeenschap.


In het kort

wo 19 mei 2021

20.00 – 21.30 uur

online

deelname is gratis


Aanmelden kan via deze link.


Dit programma wordt verzorgd door CAST Architectuurcentrum.

bottom of page