top of page

geweest | 1 april 2022: Expertmeeting - Wonen in het buitengebied

14.00 - 18.00 uur | LocHal Tilburg |

© Pieter de Ruijter

Historisch gezien heeft de woningbouwopgave in Vlaanderen een compleet ander karakter en impact dan in Nederland. In Vlaanderen is er sprake van een sterke suburbanisatie die heeft geresulteerd in een versnipperd landschap van veelal vrijstaande woningen. Nederland kent daarentegen een lange traditie van ruimtelijke planning. Maar in het Brabantse buitengebied lijkt de laatste jaren eerder sprake te zijn van een soort ‘bricolage’ van losse plannen en niet meer van ruimtelijke planning. Wat kunnen de landen van elkaars aanpak en problemen leren?


In 2021 heeft Buitenkans via vijf online bijeenkomsten het debat over het ruimtelijke buitengebied aangezwengeld. Dit rurale gebied, de zone tussen de grotere steden, ondergaat grote ruimtelijke transities. De ecologische en cultuurhistorische waarde van het landschap staan er onder druk. Bovendien kunnen de energietransitie en de wateropgave niet uitsluitend in de stad worden opgelost. Door de druk op de woningmarkt is het gebied ook in beeld voor grootschalige woningbouwproductie. De woningbouwopgave in het buitengebied is het centrale thema van de expertmeeting die plaatsvindt op 1 april in de LocHal.


Programma

  • 13u45 inloop

  • 14u00 aanvang en welkom

  • 14u10 gastsprekers Ward Verbakel en Violette Schönberger

  • 14u50 werkatelier in groepen

  • 16u40 plenaire terugkoppeling

  • 17u15 afsluiting - vooruitblik en napraten met een borrelHet verslag van deze bijeenkomst lees je hier.

bottom of page