top of page

geweest | 9 juni 2021: Dorpsidentiteit

20:00 - 21:30 uur | online lezing en debat |


Terwijl dorpen in de directe periferie van de steden in een gestaag tempo verstedelijken, trekken in de dorpskernen die verder van de stad liggen de voorzieningen weg. Beide tendensen hebben een ingrijpende invloed op het dorpse karakter.


In sommige kernen verdwijnen beeldbepalende gebouwen, waaraan de geschiedenis van de plek viel af te lezen. Met de gebouwen verdwijnen soms ook waardevolle sociale netwerken rondom die gebouwen en ruimtes. Ruimtelijke structuren veranderen door toevoeging van nieuwe volumes, die soms een zeer algemene vormentaal hebben en overal elders hadden kunnen staan. Op 2 juni spraken we ook over de appartementisering van de Belgische dorpen.


Op andere plaatsen blijft het karakter van het dorp overeind, of wordt het zelfs versterkt, ondanks of dankzij veranderingen. Door invloed van beleid, of door initiatieven van betrokken bewoners of verenigingen.


Op deze avond geven sprekers uit Nederland en België vanuit verschillende invalshoeken hun visie op het onderwerp, en halen zij inspirerende voorbeelden aan.


Sprekers:

Inleiding door Evert van Schoonhoven | Vereniging kleine kernen:

Over de situatie in de kleine kernen en signalering van vraagstukken

Paul Vereijken | Planoloog Buitengebied gemeente Oss:

Gemeente Oss bestaat uit 23 kernen en heeft een duidelijk beleid voor het versterken van de dorpsidentiteit. Over plannen en verdeling voorzieningen over hoofd- en nevenkernen.

Dianne Maas Flim | Bouwmeester versterking in Groningen:

Daarnaast is zij eigenaar van MINT Architecten en heeft ervaring met projecten waarin erfgoed een rol speelt. Belangrijk, want zij wordt ervoor verantwoordelijk dat de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer hun karakter behouden tijdens de versterkingsoperatie.

Sally Lierman | Atelier Romain:

Atelier Romain is plannenmaker voor het traject ‘DNA van het dorp’ masterplannen! De masterplannen dienen als kader voor toekomstige ontwikkelingen en omarmen hierbij de identiteit en eigenheid van het dorp in relatie tot het omliggende landschap.

moderatie door Lisa Peters


Praktisch

woensdag 9 juni 2021

20:00 - 21:30 uur

online lezing en debat

deelname is gratis.


Aanmelden kan via deze link. Een link naar de zoom-bijeenkomst ontvang je een dag vooraf aan de bijeenkomst.


Dit programma wordt verzorgd door BAI.


bottom of page