top of page

geweest | 2 juni 2021: Land-bouw-dorp

20:00 - 21:30 uur | online lezing en debat |

© Bart van der Moeren

De verblijfskwaliteit in het buitengebied staat onder druk. De grensgemeentes in de Belgische Noorderkempen kampen met uitdagingen op twee fronten. Megastallen rukken op in de grensoverschrijdende riviervalleien met vergaande invloed op het milieu. Ze veroorzaken stikstof, geurhinder, mobiliteits- en gezondheidsproblemen. De dorpskernen verstenen en gaan gebukt onder een ongebreidelde appartementisering, vaak zonder aandacht voor een gezonde en toekomstbestendige woonomgeving.


Programma

Op deze lezingenavond behandelen we met sprekers uit Vlaanderen en Nederland de vraag: kunnen dorpskernen zich in symbiose met natuur en landbouw ontwikkelen? Moderator Lisa Peters in gesprek met:

  • Ine Renson | onderzoeksjournalist De Standaard – over megastallen en appartementisering (BE) - voor de Standaard maakte Ine Renson de onderzoeksreeksen Betonwoede, over de noodzakelijke bouwshift in Vlaanderen, en De Veefabrieken, over megastallen en de stikstofproblematiek.

  • Ines Van Limbergen | Regionaal landschap de Voorkempen – over kansenkavels (BE) studiebureau Omgeving en Atelier Romain doen (op initiatief van Regionaal landschap de Voorkempen) een ontwerpend onderzoek naar kansenkavels. Een ingesloten kavel, gelegen in woongebied, met een hoge open-ruimtewaarde. De kavel is strategisch gelegen in de open ruimte en biedt hierdoor kansen om de continuïteit en biodiversiteit in de toekomst te vergroten. Zijn kansenkavels in staat om de verblijfskwaliteit in de dorpen te verhogen?

  • Marianne Verhoeven | Verhoeven de Ruijter landschapsarchitecten – over de schakelkast (NL) Met een interdisciplinair team, bestaande uit Werkend Landschap, Bosgroep-Zuid, HAS Den Bosch, Duneworks, werkte Verhoeven de Ruijter aan een visie op een nieuw gebiedsarrangement voor het gebied Kempen en Groote Heide. Het plan was een van de finalisten van de EO Wijers Prijsvraag 2019-2020. De grote transitie-opgaven in de Kempen kunnen alleen effectief worden aangepakt door een gebiedsgerichte aanpak. De ontwikkeling van de strategie werd mogelijk door een unieke verbinding van verschillende vakgebieden, waaronder landbouw, natuur, economie en landschap met De Schakelkast als intermediaire speler.

  • Dieter Wouters, burgemeester Wuustwezel – over de bouwpauze en chicken valley (BE) Wuustwezel was de eerste gemeente in Vlaanderen met een bouwpauze, een periode waarin geen bouwvergunningen voor meergezinswoningen werden uitgegeven totdat een nieuwe visie gereed is. Inmiddels zien we deze strategie in meerdere gemeenten en wordt deze juridisch aangevochten. Burgemeester Wouters pleit ervoor dat een pauze in goede samenwerking met lokale architecten en ontwikkelaars wél kan werken. Zijn gemeente Wuustwezel staat ook bekend als chicken valley. De gemeente heeft als signaal zo goed als alle stallen geweigerd, maar keer op keer de strijd verloren.


Praktisch

woensdag 2 juni 2021

20:00 - 21:30 uur

online lezing en debat Land-bouw-dorp

deelname is gratis aanmelden kan via deze link.


Deze avond wordt verzorgd door AR-TURComments


bottom of page